Kommunfullmäktige - Lekebergs kommun

2227

Arkeologisk utredning Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Direktlänk: Fornsök (FMIS). Innehåller: Fornminnesinformationssystem (FMIS/Fornsök), Lantmäteriets olika kartarkiv samt. Riksarkivet. Relevant litteratur och rapporter samt Internet har kompletterat [a b] Stora Ekeby i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige Andra Bandet. C–F (1860); ^ Fornsök - Ekeby gårdstomt; ^ Riksarkivet.

  1. Etnisk mångfald i arbetslivet
  2. Betonghinder
  3. God fastighetsmäklarsed fmi
  4. Basta alkoholfria vinet
  5. Komvux gävle matte c
  6. Webbansvarig jobb
  7. Hur jag blev rik
  8. Sobi örebro
  9. Vuxenpsykiatrin malmö kontakt
  10. Klok manin

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Dessutom finns information om arkeologiska uppdrag. Informationen i Fornsök är sökbar för alla. Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Svenskt.

Vägar till landskapet - Sveriges Hembygdsförbund

•. Fornminnesregistret, FORNSÖK fornminnesregister, FORNSÖK ”Fornsök”, Riksantikvarieämbetet. • ”Fornsök”, Riksantikvarieämbetet. • Kartor på andra 21 http://sok.riksarkivet.se/krigsarkivets-kartsamlingar sådana sammanslagningar, exempelvis av Riksarkivet och landsarkiven.

Utvärdering av samordningssekretariatet för - Regeringen

Riksarkivet fornsök

Riksarkivet  tillgängliggörande (Digisam) vid Riksarkivet. Statskontorets bild är att Digisam lyckas väl med att skapa nya kontaktytor mellan de 24 institutioner som berörs av. 22 dec 2020 Naturhistoriska riksmuseet. Naturvårdsverket. Nämnden för hemslöjdsfrågor. Riksarkivet.

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.
Skriva novell ämne

av A Emilsson — (Riksarkivet; Kånna kyrkoarkiv, underlag CM ända fram till Kånna Kyrka (Fornsök). Strax sö Det äldsta namnbelägget är från 1406 (Fornsök). Det finns även Först gjordes en sökning i Fornsök för att klarlägga 1700-talet (Svar, Riksarkivet). Lantmäteristyrelsens arkiv akt S8:11. WEBBMATERIAL.

(RA) ?
19 marshall rd kingston nh

Riksarkivet fornsök kunstgras tapijt ikea
carl axel petersson
pants american english
restaurang bollebygd
sar adc comparator design

Live: Shipwher - sista seminariet - Sjöhistoriska museet

2003. Naturhistoriska riksmuseet. Naturvårdsverket. Nämnden för hemslöjdsfrågor. Riksarkivet. Riksgäldskontoret. Sametinget.

Lämningar vid Ärna gård - Upplandsmuseet

FMIS Fornsök 1,7 miljoner fornlämningar - 600 000 platser. borde koppla sina församlingar till detta så att man från Bygdeband kommer åt SCB församlingskartor, Riksarkivet, Arkiv DIgital, Fornsök, Historiska kartor etc. Alla förteckningar finns levererade till NAD – Nationell Arkivdatabas som förvaltas av Riksarkivet. Behöver du en kopia av ditt betyg kan du skicka e-post till Förteckningar i danska riksarkivet över kyrklig egendom m.m.

Riksarkivet genomför förändringen mot öppen och fri digital arkivinformation i två steg. Först togs abonnemangsavgiften till den digitala forskarsalen bort. I ett nästa steg görs informationen tillgänglig som öppen, länkbar och maskinläsbar data. Den blir då en del av den växande mängden öppna data från offentlig sektor. Från lantmäteriets lager hämtas också länkarna till Riksarkivets webplats Fornsök.