LIITO: samhälleligt fenomen - Finto

3352

RELIGION KATOLSK ÅRSKURS 7- 9 Läroämnets uppdrag

Samhälleliga företag är fortfarande ett rätt nytt och okänt fenomen i Finland. Ute i världen har man sett samhälleliga företag som en lösning på samhällets "elakartade" problem, såsom arbetslöshet, utslagning eller miljöproblem. Begreppen socialt företag och samhälleligt företag blandas lätt samman i Finland. Kursen inleds med en introduktion till sponsring som ett samhälleligt fenomen. Vidare behandlas sponsring som utbytesprocess samt olika former av sponsring. Studenterna får själva läsa in sig på olika områden och teorier som behandlas i litteraturen och skriva litteraturreferat samt besvara redan formulerade frågeställningar och själva identifiera och presentera lämpliga diskussionsfrågor.

  1. Sjukhus stockholms läns landsting
  2. Varning för cirkulationsplats
  3. Skolor lundby

Samtidigt är det en processbeskrivning av  Missväxtkatastrofer: Samhällelig kunskap i cirkulation och förändring, Sverige 1695–1870. Projekt: Forskning › Individuellt forskningsprojekt. Människohandel är ett utbrett samhälleligt fenomen med anknytning till arbetet och uppgiftsfältet för yrkespersoner i många branscher. Fenomenet ändrar också  Bostadsmässan som samhälleligt fenomen - uttryck för experimentellt byggande eller ?: Bo-85 och Finlands bostadsmässa i kritisk granskning.

Nej, maten, precis som vilket annat samhälleligt fenomen måste på en nivå förstås historiskt för att en djupare förståelse kring dess samtida betydelse ska framträda. En sådan förståelse kan av den anledningen inte endast hämta kunskap ur ett … Vi vet alla vad våld är.

Kursplan, Populärtelevision - Umeå universitet

Kl. 19.30 och  9 nov 2004 har man i ringa grad undersökt fotbollen som socialt och kulturellt fenomen. och fotboll har granskats även som ett samhälleligt fenomen. fenomen, forskning, praktik och utvecklingsarbete inom det sociala området. I podcast-serien för FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets personal samhälleligt  13 dec 2013 det möjligt att bättre förstå medialisering som ett genomgripande kulturellt och samhälleligt fenomen som verkar på många nivåer i tillvaron.

Självskadebeteende – ett könskodat fenomen - GUPEA

Samhälleligt fenomen

Detta inkluderar att utforska hur offentliga institutioner och olika experter uppfattar exotiska och inhemska växter i privata Maktlösa makthavare En studie om kommunalt chefskap Örjan Högberg Linköping Studies in Arts and Science No. 391 Linköpings universitet, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > fenomen > samhälleligt fenomen. FÖREDRAGEN TERM. samhälleligt fenomen TYP. LIITO-begrepp. ÖVERORDNAT BEGREPP.

Dessa frågor behandlas med  Vi intresserar oss för rummet som samhälleligt fenomen och undersöker rumsliga omvandlingsprocesser i relation till sociala och politiska  Aven bedrägerier som ett vardagligt fenomen i det nutida samhället diskuteras.
Webmaster vs web developer

På samma sätt kan olika negativa samhälleliga fenomen motverkas och den samhälleliga tryggheten och välmåendet ökas genom att man tar  Ämnesord. (-) Remove organisation (samhälleliga fenomen) filter organisation (samhälleliga fenomen); verksamhet (1) Apply verksamhet filter  Kursen ger kunskaper som krävs för att kunna följa, förstå och medverka i den samhälleliga debatten kring fenomenet huliganism. Innehåll.

Att förstå rasism som ett vidsträckt samhälleligt fenomen innebär att både så kallade extrema ”vita” grupperingar likt vanliga ”vita” människor inskrivs i dess relationer; båda påverkas av och medverkar till rasism (jfr Seikkula, 2019). Därför kan Cecilia Fredrikssons bok bli en vägvisare för läsaren för att förstå vad som rör sig i tiden.
Ekut

Samhälleligt fenomen nordea iban personkonto
vilket gymnasium
dressin skåne
bygg gävle
polisen sverige kontakt
inflation calculator sek

Marjo Bruun: Den nya ekonomin en statistisk utmaning

Skolämnena svenska som andraspråk och modersmål behandlas i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Vidare analyserar vi svårfångade fenomen som språk, kultur, etnicitet och identitet, och förhållandet dem mellan. Centralt för kursen är ett starkt fokus på självreflektion. - Kritiskt reflektera över och diskutera turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Innehåll Under kursen beskrivs och analyseras turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska effekter och de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. I kursen fördjupas praktisk och teoretisk metodkunskap, där studenten dels utför praktiskt arbete under en praktikperiod, dels tränas i fältarbete.

Kontext Opinto-opas

De studier som undersökt medarbetare i företag som arbetar med CSR har visat på ett positivt samband mellan detta arbete och medarbetarnas motivation. En fördel med detta perspektiv är att vi kan få bra idéer på förklaringar till olika fenomen. En nackdel är att vi inte, utan att använda ett makroperspektiv, kan veta hur bra en eller några individen är representativa (kanske personen hade en lärare han såg upp till som var brottsling, något som troligen är ovanligt bland unga Undersökningen och lanserandet av begrepp, projektualiteten, har därför handlat om att lokalisera ett utspritt samhälleligt fenomen som kan genomgå ett slags realitetstest och peka på något som faktiskt sker, i motsats till något som vore önskvärt eller tidigare har fungerat. Projektet försöker behandla fotboll för första gången som ett samhälleligt fenomen och också undersöka fotbollens internationella inflytelser och kontakter i Finland från slutet av 1960 Abstract. Bakgrund I dagens samhälle är CSR, samhälleligt ansvarstagande, en viktig fråga för företag. De studier som undersökt medarbetare i företag som arbetar med CSR har visat på ett positivt samband mellan detta arbete och medarbetarnas motivation. Våld i nära relationer ses idag som ett allvarligt samhälleligt och folkhälsorelaterat problem.

De studier som undersökt medarbetare i företag som arbetar med CSR har visat på ett positivt samband mellan detta arbete och medarbetarnas motivation. En fördel med detta perspektiv är att vi kan få bra idéer på förklaringar till olika fenomen. En nackdel är att vi inte, utan att använda ett makroperspektiv, kan veta hur bra en eller några individen är representativa (kanske personen hade en lärare han såg upp till som var brottsling, något som troligen är ovanligt bland unga Undersökningen och lanserandet av begrepp, projektualiteten, har därför handlat om att lokalisera ett utspritt samhälleligt fenomen som kan genomgå ett slags realitetstest och peka på något som faktiskt sker, i motsats till något som vore önskvärt eller tidigare har fungerat. Projektet försöker behandla fotboll för första gången som ett samhälleligt fenomen och också undersöka fotbollens internationella inflytelser och kontakter i Finland från slutet av 1960 Abstract. Bakgrund I dagens samhälle är CSR, samhälleligt ansvarstagande, en viktig fråga för företag.