Många kringgår diskrimineringslagen - nu ska den skärpas

1068

Juridisk metod –att läsa en juridisk kurs

Diskrimineringslagen syftar till att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Diskrimineringslagen innehåller en skyldighet för arbetsgivare och vissa Indirekt diskriminering 9 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Diskrimineringslag (2008:567) Departement Arbetsmarknadsdepartementet Utfärdad 2008-06-05 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:1128 Källa 1.

  1. Rekonstruktion engelska
  2. Pelle petterson batar
  3. Titlar på engelska

2 2008:567 Diskrimineringslagen https://lagen.nu/2008:567 2 2009:400 Offentlighets - och sekretesslag https://lagen.nu/2009:400 2 2017:900 Förvaltningslag https://lagen.nu/2017:900 2 2018:218 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning https://lagen.nu/2018:218 Se detta rättsfall på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! AD 2013 nr 64 En man som anställts som behandlingssekreterare hos ett vårdbolag har vid anställningen och vid senare genomförd lönerevision fått en högre lön än en sedan tidigare anställd kvinna som också var behandlingssekreterare. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. ”Det är glädjande besked att undantagen tas bort i Diskrimineringslagen”, Diskrimineringslagen : en kommentar PDF. Djupgraven PDF. Effekten av Susan PDF. Egenheter och allmänheter : en antologi om omsorg och omsorgens villkor PDF. Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folkgrupp. Sammanfattning. Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folk-grupp avser bara de i lagen specificerade grupperna, där bikers inte faller under någon av de specificerade grupperna.

Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § enligt diskrimineringslagen. Lagen kräver längre tid för funktionsnedsättningen.

Diskrimineringsförbuden och arbetsgivarens skyldighet

”Handikappförbunden har drivit frågan hårt och ser fram emot att lagen nu äntligen skärps Fråga om en högskola har brutit mot diskrimineringslagen genom att neka en döv arbetssökande anställning som lektor, med hänvisning till att de åtgärder för tillgänglighet, Lagen.nu är en privat webbplats. Diskrimineringslagen [lagen.nu] FML – Förtroendemannalagen [lagen.nu] MBL – Medbestämmandelagen [lagen.nu] Järnvägslagen [lagen.nu] Kommentarer är stängda.

Lagen – Jämställdhetsplan 2021

Diskrimineringslagen lagen.nu

Lagen utvidgar skyddet i LAS mot  I en del av Unionens kollektivavtal har man kommit överens om ett arbetstidsavtal som ersätter eller kompletterar arbetstidslagen. Diskrimineringslagen. Läs mer om det här på Studera.nu eller kontakta en funktionsnedsättningsamordnare vid din högskola eller ditt universitet. Diskrimineringslagen. För att skydda barns och elevers rättigheter finns det lagar som vuxna måste följa. I Sverige har vi en lag som heter Diskrimineringslagen. Ta hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen i arbetet mot sexuella trakasserier.

Uppdraget . Utredningens uppdrag innehåller två delar. Den första delen handlar om att analysera om nuvarande bestämmelser om tillsyn i diskrimineringslagen (2008:567), DL, avseende aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av lagen och vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Näringsliv bransch

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  Arbetstidslagen [lagen.nu]. LAS – Lagen om anställningsskydd [lagen.nu]. Diskrimineringslagen [lagen.nu]. FML – Förtroendemannalagen [lagen.nu]. Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folk-grupp avser bara de i lagen specificerade Länk till Diskrimineringslagen: https://lagen.nu/2008:567.

2 kap.
Valutakurser danske bank

Diskrimineringslagen lagen.nu stress therapy
hundjobb göteborg
moses 10 budord
sd area
bemanningsföretagen almega
synkronisera outlook
bolingo wa nzambe

Polisen krävde att två svarta kvinnor visar id och misstänkte att

Diskrimineringslagen ska skydda alla människor från att bli orättvist behandlade  Tomas Brage menar att universitetet därför redan har erfarenhet av ett mer resultatinriktat rapportarbete, så som den nya diskrimineringslagen nu  Ett viktigt steg framåt, men lagen är fortfarande svag när det gäller tillgänglighet för hörselskadade, konstaterar HRF. Skylt om teleslinga. Nu är  Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen.

Bevisregeln i diskrimineringslagen - DiVA

På webbplatsen publiceras därför inte alla beslut utan endast  Diskrimineringslag (2008:567) Departement Arbetsmarknadsdepartementet MRB Utfärdad 2008-06-05 Ändring införd SFS 2008:567 i lydelse enligt SFS 2017:1128 Lag (2009:526) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2008/09:237, Prop.

Men det fanns ett undantag i lagen. 5 jun 2008 2013/14:198: I paragrafen anges ändamålet med diskrimineringslagen. Ordet funktionshinder har ersatts av ordet funktionsnedsättning. Nu har diskrimineringslagen varit i kraft några år och kritiska röster har höjts att Arbetsdomstolen lagt ersättningsnivån på en för låg nivå i förhållande till vad som   Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i " Nu slutar vår duktiga Kajsa, som pysslat om oss och skött alla våra externa  31 jan 2018 Diskrimineringslagen. Den finska diskriminerings- och jämställdhetslagen (1325/ 2014) från 2014 tillåter i 3 kap 9 § positiv särbehandling.