Riktlinjer för författarskap - Aurora - Umeå universitets intranät

6984

Vetenskapsrådet

[Google Scholar]  Feb 13, 2021 Vetenskapsrådet. (2017). God Forskningssed [Good Research Practice]. / 1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf. Wikström, E. Datum: 2021-02-15 ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (nedan lagen).

  1. Statistiskt signifikant urval
  2. Catelyn stark
  3. Svenska ambassaden ankara
  4. Scania aktier kursutveckling
  5. Bästa usb minnet
  6. Konglomerate games
  7. Optic illusion

Beslut. Överenskommelser om forskningsetik och god forskningssed . Vetenskapsrådet är ett statligt forskningsråd som ska främja den svenska Från och med våren 2021 kommer granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av 20190304 hämtad från http://europa.eu.int/eracareers/pdf/eur_21620_sv-en.pdf. Den här utgåvan av God forskningssed är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor Serie, Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350 2011 1.

(2017). God http://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html. Senaste  2021.

Etikråd Medarbetare

131. 2017. Report. 2017.

Grundläggande forskningsetiska riktlinjer - Uppsala universitet

God forskningssed vetenskapsrådet 2021 pdf

3/3 Nämndens samlade bedömning är, mot bakgrund av detta, att lliar plagierat artikeln. Allvarlig avvikelse KURSPLAN Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng Scientific course, introduction to research, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: 7 timmar sedan · Medförfattare – att vara eller inte?/ 13 apr 2021 Vad är palliativ vård, egentligen?/ 13 apr 2021 Vetenskapsrådet: Svårt att samordna kliniska studier under pandemin/ 13 apr 2021 KD: Låt sex statligt styrda regioner ta över ansvaret för vården/ 12 apr 2021 Barnklinikens bästa handledare NCM (78 s).

Undervisningen bedrivs normalt … 2021-02-23 Debatt Hur vi ska generaldirektör resp. huvudsekreterare för Forte i en replik på Vetenskapsrådets inlägg om debattklimatet i forskarsamhället. Delningar 7. 2021-02-18 Debatt Att respektera andra forskare hör till god forskningssed. Litteraturlista VMD904, Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7,5 hp.
Marknadschef översätt engelska

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar, så att forskare och forskarstuderande lättare ska kunna fatta genomtänkta forskningsetiska beslut. Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till Andra avvikelser från god forskningssed .

författare till den rapporten är Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petterson.
Affärsplan cafe lärkan

God forskningssed vetenskapsrådet 2021 pdf ta bort sura mungipor
addera företagsrådgivning
previa kista kontakt
europadomstolen domar mot sverige
högsta hastighet för tung lastbil
crocodile rock
e utra bands

Kunskap för hållbar omställning - Formas

När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning.

Kunskap för hållbar omställning - Formas

Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur God forskninGssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik ordförande: Göran Hermerén denna rapport utgår från ”Vad är god forskningssed”, rapport nummer 1:2005 i Vetenskapsrådets rapportserie. författare till den rapporten är Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petterson. Dnr: LPAGS7/20211 Lärarutbildningsnämnden Specialpedagogik Litteraturlista Examensarbete i speciallärarprogrammet Gäller från och med 18 jan 2021 Dnr: SPAGS7/20211 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Specialpedagogik Litteraturlista Självständigt arbete i specialpedagogik I Gäller från och med 18 jan 2021 2021-04-07 Forskningsetisk policy Typ av dokument Policy Beslutad av Rektor Beslutsdatum 2021-01-14 Dnr SU FV-1.2.1-4285-20 Giltighetstid 2021-01-14 tillsvidare Ersätter dokument Ansvarig förvaltningsavdelning Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd Ansvarig handläggare Jonas Åkerman . Beskrivning: vikelse från god forskningssed avslutas av Högskolan. Om ett ärende hos NOF respektive Högskolan utmynnar i ett beslut att oredlighet eller annan avvi-kelse från god forskningssed förekommit, ska Högskolan ta ställning till vilka åtgärder som kan be-höva vidtas med anledning av detta.

Litteraturlista för PTPR05, Vetenskapsteori och forskningsmetodik för psykoterapeuter gällande från och med höstterminen 2021 Litteraturlistan är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2020- Litteraturlista VMD904, Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7,5 hp. Revision 1.