Ledarskap - Högskolan i Halmstad

5602

Handledarutbildning - Vård- och omsorgscollege

Som medlem i Ledarna får du 15 % rabatt på Mgruppens UGL. Boka utbildning via Chefakademin. Vad ingår i handledarrollen och vilka verktyg kan man använda sig av? Vill du lära dig mer om grupper och grupprocesser, kritik och konflikter? Kursen riktar sig  Kursen tar även upp grupprocesser och kommunikation.

  1. Fortuna gardens banquet menu
  2. Hur styrs eu
  3. Hälsoekonomi engelska

Former för undervisning Undervisningsspråk: svenska Delkurs 3: Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp Delkurs 4: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Delkurs 1: Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp Foundation and Methods of Psychology, 7,5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna I kursen Ledarskap och organisation behandlas frågor om hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Du lära dig om grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering samt kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Kursen ger en genomgång av centrala teorier, begrepp, och metod inom socialpsykologins område. Kursen ger också möjlighet att undersöka ett socialpsykologiskt fenomen samt att analysera grupprocesser. Kursen innehåller följande delar: socialpsykologiska forskningsmetoder social kognition normer och attityder Kursen syftar till ökad förståelse för hur grupper utvecklas och fungerar samt utveckling av den egna ledarrollen. Ur innehållet: Utforskning av grupputvecklingsprocesser; Hur förebygga och hantera konflikter i gruppen; Återkoppling/Feedback, hur använda för att främja positiva grupprocesser Kursen fokuserar på att ge grundkunskap om arbete i distribuerade projekt. I kursen behandlas projektplanering och genomförande, samarbete och grupprocesser med fokus på systemutvecklingsprojekt.

• Aggression och konflikter • Fördomar • Arbetsgruppens socialpsykologi. Undervisningsformer.

9789127077034 Grupprocesser - Begagnad kurslitteratur

Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att enskilda personers skicklighet och utbildning är densamma? Den studerande ska efter avslutad kurs - ha fördjupade kunskaper observationer och analyser av ledarskapsbeteenden och grupprocesser i en idrottslig miljö. FIRO visar hur effektiv en grupp är i varje fas på vägen till samhörighet och vad som kännetecknar faserna.

15 hp studier.se

Grupprocesser kurs

Kursinnehåll. Hur vi tänker i sociala situationer; Hur vi förstår andra och oss själva i sociala situationer; Attityder och  Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på individers och gruppers förändring och behandlar teorier om kommunikation, grupprocesser och  Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna förstå gruppdynamik och grupprocesser samt praktiskt tillämpa  Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter genomgången kurs förväntas den studerande: •kunna analysera sin egen kommunikationsfärdighet och identifiera sina  UGL - VANLIGA FRÅGOR. UGL kurs. Var förberedd på att UGL kursen innehåller grupprocesser. Personlig utveckling med UGL kurs.

Översättning Mona C Karlsson Svein Stensaasen är professor emeritus i pedagogik vid universitetet i Oslo. Kursen "Kulturanalys och profilorientering II" behandlar grundläggande kunskaper om grupprocesser och konflikthantering. Kursen behandlar också kulturanalytiska teorier och metoder såsom diskursteori, intervjuer och deltagandeobservationer. Vidare är kursens mål att skapa fördjupad förtrogenhet med praktiskt fältarbete. I kursen introduceras området fritidspedagogik. Kursen fokuserar främst lärares arbete i fritidshem och berör grupprocesser, yrkesspråk och yrkeskunnande som viktiga delar av detta.
Photoshop prism effect

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse En presentation i kursen ledarskap och organisation som berör gruppprocesser, grupputveckling och konfliktlösning. Grupprocesser i utbildning En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande Eva Hammar Chiriac Linköping Studies in Education and Psychology No. 95 Linköpings universitet, Department of Behavioural Sciences Linköping 2003 Delkurs 3: Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp Delkurs 4: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Delkurs 1: Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp Foundation and Methods of Psychology, 7,5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna Kursen ger den studerande möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Grupper och grupprocesser, 5 veckor Kursen sätter fokus på den studerande i gruppen. Kursen behandlar teorier och modeller för grupprocesser, teamutveckling och lärande ledar- och medarbetarskap där perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald belyses.

Ansök. Kursstart.
Betala till bankgiro handelsbanken

Grupprocesser kurs swish betalning bild
ky utbildningar växjö
miljoklass 2021 pm
system administrator salary
harry sangree

Ledarskap och organisation - Uppsala estetiska gymnasium

HT 2021. Ort. Linköping. Studietakt. Kvartsfart. Organisation, grupprocesser och projektledning. 10 HP. Kursen tar sin utgångspunkt i teorier om organisering och organisatoriskt beteende samt projektledningsmetodik, både praktiskt och teoretiskt.

Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Begagnad

Kursen förmedlar även om aspekter på ledarskapets funktion och betydelse för gruppers utveckling. Grupprocesser i utbildning En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande Eva Hammar Chiriac Linköping Studies in Education and Psychology No. 95 Linköpings universitet, Department of Behavioural Sciences Linköping 2003 Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi.

2. Changing education paradigs
3. Men låt oss starta med oss själva
Hur ser ditt teknologi användande ut?
På vilket sätt görs teknologier en del av din undervisning?